Geografisk fordeling av PD og ILA

Dette er en løsning som skal fases ut.
Se Fiskeridirektoratet eller BarentsWatch for Fiskesykdom.

 
Hele Norge
 Hele Norge 
Flytt
 Flytt 
Zoom inn
 Zoom inn 
Zoom ut
 Zoom ut 
Map Back Extent
 Tilbake 
Map Forward Extent
 Frem 
Kart Innhold:

Click to expand or collapseFiskesykdomer
Click to expand or collapseLaksesykdomer
Click to expand or collapsePD
Click to expand or collapseILA
Click to expand or collapseFarleder
Legend
Click to expand or collapseILA kontrollområder
Click to expand or collapseGeoServer Web Map Service
Click to expand or collapseToporaster WMS
Click to expand or collapseToporaster WMS
ESRI_AGS_NET_WEBADF 9.3.1.3000
© Veterinærinstituttet | Fiskeridirektoratet | Norge Digitalt
Rutiner for publisering

Når kriteriene for kvalifisert mistanke eller diagnose er til stede for ILA eller PD, sender Mattilsynet snarest informasjon per e-post til virksomhet der det gjøres oppmerksom på at det aktuelle anlegget vil bli publisert på VI sitt kart over sykdomstilfeller hos laksefisk.

Anlegget gis en frist på to – 2 - virkedager til kommentarer.

Etter utløpet av svarfristen gir Mattilsynet beskjed til Veterinærinstituttet om å merke anlegget i kartløsningen (anlegget kan ikke nekte publisering).

Markeringen av den aktuelle lokaliteten slettes når anlegget er tømt for fisk og Mattilsynet har vurdert at anlegget ikke lenger utgjør en smittefare for båttrafikk i nærområdet.

Faglig ansvar: Britt Bang Jensen
Teknisk ansvar: Attila Tarpai
Datagrunnlag

Støtte: IE8+, Firefox